THE ROSE GREENHOUSE COLLECTION - VANSTA BOTANIC AB

THE ROSE GREENHOUSE COLLECTION

Vi gör det vackra vackrare och starka starkare!

Design är ovärderligt

– tidlöshet är självklart


Med ”The Rose Greenhouse Collection” ger vi det klassiska engelska växthuset skandinaviska övertoner. Resultat är ett så vackert växthus att vi svimmar. Vi sätter tydligt ner foten i utfästelsen till våra kunder – ett lätt och elegant växthus som samtidigt står pall för höga snölaster och starka vindar. Vi möter kravet på en tidlös design genom att aldrig överge de klassiska idealen.

Fakta - The Rose Greenhose Collection

Nock

Nock med utarbetat avslut och plats för nockdekor och spira om så önskas

Profil

Dekorativ profil över murkrön med komplettoch förbättrad dränering

Lister

Dekorativa lister i interörens både vägg och tak

Spröjs

Klassiska spröjs mellan glasen

Vackra detaljer

Avslutande spröjsade profiler i både vägg och väggventiler

Hängränna

Dekorativ hängränna med anpassat stuprör

THE ROSE GREEN HOUSE COLLECTION

Färgpalett

För våra växthus har vi plockat fram bedårande färger som gör ditt växthus unikt. Våra kulörer är varma naturliga färger – handplockade att passa i naturen och växternas egen pallet.

Förutom våra kulörer kan du självklart välja fritt från hela RAL-classic skalan. Vi kan också passa din växthuskulör mot en ncs-kod eller fasadfärg. Allt ingår i priset.

Vill du hellre välja en färg från den klassiska RAL-skalan är det självfallet möjligt

Moss green
Scandinavian forest
Lingonberry & Mild
Strawberry Milkshake
ELDERBERRY WHITE
Champagne white
Granite grey
Obsidian black

Lite om bygglov

ATTEFALLSHUS

 • Attefallshus får vara max 30 kvm

  Attefallshus får vara max 30 kvm och skall uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter.

 • Komplementbostadshus eller Komplementbyggnad

  Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

 • 30 kvm och 4,5 m till tomtgräns

  Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 kvm tillsammans och ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.

 • Områden med riksintresse eller utökad lovplikt

  I särskilt värdefulla områden får inga attefallshus byggas, tex i områden som är av riksintresse. Om det finns en utökad lovplikt för attefallshus i detaljplan får varken komplementbostadshus eller komplementbyggnader uppföras. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

 • Bygglov eller inte?

  Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, behöver du istället göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Kontakta byggnadsnämnden om du är osäker på om behöver göra en anmälan. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

Friggebod

 • Inget bygglov för Friggebod behövs

  Det krävs bygglov för nybyggnad av en byggnad men en friggebod är undantagen från krav på bygglov. Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till en befintlig friggebod under förutsättning att alla de krav som gäller för friggeboden uppfylls. Det krävs inte heller någon anmälan för att bygga eller bygga till en friggebod.

 • Krav för friggebod
  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • den ska vara en komplementbyggnad
  • den får vara högst 15,0 m2
  • taknocks-höjden får vara högst 3,0 meter
  • den ska vara fristående
  • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
  • den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
  • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

KONTAKTA OSS

HAR DU FRÅGOR? VI HJÄLPER DIG